Upute studentima za Erasmus+ natječaj za studijski boravak

Ove upute su općenite. Točne upute studenti će naći na stranicama Sveučilišta pod linkom http://www.unizg.hr/ nakon objavljivanja natječaja za studijski boravak.

 

Studenti se mogu prijaviti na inozemnu partnersku ustanovu s kojom Sveučilište u Zagrebu ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum o razmjeni studenata za akademsku godinu 2019./20. Prijava za studijski boravak može uključivati kombinaciju studijskoga boravka i stručne prakse ako se održavaju na istom sveučilištu isključivo uz prethodno odobrenje inozemnog sveučilišta. Prijava tada uključuje jedan semestar ili trimestar studijskoga boravka i drugi semestar ili trimestar stručne prakse. Studijski boravak i stručna praksa ne mogu se obavljati istovremeno.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog trajanja studentske razmjene, što znači da ne smiju završiti svoj studij tijekom trajanja razmjene. Studenti za vrijeme trajanja razmjene ne smiju biti u statusu mirovanja na matičnoj ustanovi. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ razmjena može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, a može se ostvariti u programskim zemljama.

 

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti koji studiraju studij Sveučilišta u Zagrebu:

vrsta studija: sveučilišni ili stručni;

razina studija: preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili poslijediplomski.

 

Mobilnost se NE može ostvariti:

- na 1. godini preddiplomskog studija (studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani najmanje u drugu godinu preddiplomskoga studija);

 

Napomena: u slučaju da student prijavi odlazak na mobilnost za diplomsku razinu studija za ljetni semestar, ako ne završi preddiplomski studij i ne upiše diplomski studij ne može otići na mobilnost. Ako je u rezultatima natječaja student odabran za preddiplomsku razinu a u međuvremenu je upisao diplomski studij, ne može otići na mobilnost.

 

Ukupno trajanje mobilnosti i ograničenja

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) na istoj razini studija npr. 6 mj. SMS + 6 mj. SMP ili 4+8 =12 mjeseci ili 6 mj. SMS + 6 mj. Erasmus Mundus. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija.

 

Erasmus mobilnost u okviru LLP programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2018./19.). Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu čl. 10. st.2. student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.

Na Natječaj se NE mogu prijaviti studenti koji su u akademskim godinama 2017./18. ili 2018./19. bili odabrani za Erasmus+ studijski boravak, a odustali su od mobilnosti nakon zadanih rokova. Ovo pravilo ne vrijedi za one studente koji su dostavili valjanu zdravstvenu dokumentaciju.

 

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI

Mobilnost se može ostvariti u zemlji različitoj od zemlje matičnog fakulteta/akademije koja šalje studenta i zemlje gdje student ima boravište (gdje živi/stanuje) za vrijeme svog studija na matičnom fakultetu/akademiji.

Student se prijavljuje isključivo za mjesta i područja koja je dogovorio njegov matični fakultet ili akademija. Prijava na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguća. Srbija: za ak.god. 2019./20. odlazna mobilnost u Srbiju nije moguća (iako je Srbija promijenila kategoriju iz partnerske u programsku zemlju).

 

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na sastavnici usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu.

 

 Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom je dogovorena aktivnost studijski boravak (slušanje i polaganje kolegija) što ne uključuje mogućnost pisanja završnog rada odnosno samostalnog istraživanja za završni rad na istom inozemnom sveučilištu. Studenti koji namjeravaju pisati završni rad odnosno vršiti istraživanje u svrhu pisanja završnog rada dužni su natječajnoj dokumentaciji priložiti pismo odobrenja inozemne institucije Sveučilište u Zagrebu - 3 odnosno mentora inozemne institucije na zadanom obrascu iz kojeg je razvidno da student ima podršku mentora za rad ili istraživanje u svrhu pisanja završnog rada i na stranoj instituciji kao i na matičnom fakultetu (na obrascu nije potrebno upisati točan naziv teme ali je obavezno upisati područje rada zbog pronalaska mentora). Obrazac „pismo odobrenja(Approval Form for final thesis) sastavni je dio ovog Natječaja te se nalazi u privitku.

Studenti su se dužni informirati na kojem se jeziku izvodi nastava (radni jezik) na inozemnom sveučilištu.

 

DUŽINA BORAVKA

Studenti prijavljuju broj mjeseci koji je propisan Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom s inozemnim sveučilištem za koje se žele prijaviti, sve uz primjenu ograničenja ukupnog trajanja mobilnosti.

 

Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Zagrebu dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava. Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak paralelno financiran iz sredstava Europske unije. Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant studenti). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji primaju financijsku potporu.

 

KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Osnovni kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, dosadašnje ocjene na studiju i znanje jezika na kojem se izvodi studijski program za koji se prijavljuju. Prednost (apsolutnu) imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u LLP Erasmus ili Erasmus+ mobilnosti studijskog boravka (SMS) odnosno

 

 

Erasmus Mundus mobilnosti za vrijeme studija (kriterij: nisu nikada bili, nisu bili na razini studija za koju prijavljuju mobilnost, bili su već na istoj razini studija za koju prijavljuju mobilnost). Kriterij se ne odnosi na raniju mobilnost stručne prakse SMP Erasmus/Erasmus+ programa.

Rangiranje i odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispuniti i poslati online prijavu zaključno  do zadanog roka.

 

Za sve dodatne informacije molimo studente da se obrate Uredu za međunarodnu suradnju Fakulteta.

{* *}