DABAR

https://repozitorij.pbf.unizg.hr/

Digitalni repozitorij - zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.U Dabru PBF-a se trenutno nalaze čitavi Završni radovi i Diplomski radovi od 2004.( kada se počela građa stavljati na CD) do danas, odnosno sve ono što je u pdf-u stiglo do knjižnice. (ukoliko nema kojeg rada znaći da student nije predao svoj rad).

Sve što trebate da biste u Dabru imali pristup cijelim završnim radovima s našeg fakulteta je imati AAI@EduHr Identitet i vaše pretraživanje može početi. Pretraživati možete po autoru, mentoru, ključnim riječima, godini itd.

{* *}