hrvatski | english


Mikrobiologija

ECTS bodovi:
8(BT) 6(PT) 5(N)

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Mikroorganizmi u okolišu. Uloga mikrorganizama u pretvorbi tvari i životu ljudi. Sistematika i morfologija mikroorganizama. Carstva i njihov sustav. Svojstva mikroorganizama. Struktura i funkcija eukariotske i prokariotske stanice. Prijenos tvari kroz staničnu membranu. Bakterije. Sistematika i morfologija. Biokemijska identifikacija. Krivulja rasta. Gljive. Kvasci i plijesni. Sistematika i morfologija. Razmnožavanje.Prehrana i uzgoj. Kontrola liječenja fungalnih infekcija. Protisti. Morfologija, raširenost i aktivnost. Razmnožavanje. Virusi. Morfologija.karakteristične osobine. Klasifikacija. Rast, uzgoj i metabolizam mikroorganizama. Hranjive podloge. Utjecaj okolišnih uvjeta. Autotrofni, heterotrofni,i hipotrofni mikroorganizmi. Fizikalni i kemijski zahtjevi za rast i ugibanje mikroorganizama. Postupci za smanjenje broja mikrobnih kontaminanata na neživim objektima i u okolini. Mehanizmi djelovanja antimikrobnih agenasa. Fenolni koeficijent test. Osiguravanje uvjeta prema zakonu. Mikrobni metabolizam. Proizvodnja energije u mikroorganizama. Središnji putovi za proizvodnju energije. Biogeokemijsko djelovanje mikroorganizama u ciklusima u prirodi. Mikroorganizmi u hrani. Kvarenje hrane i uzročnici kvarenja. Metode zaštite namairnica od mikrobnog kvarenja. Mikroorganizmi i bolesti. Kontrola mikroorganizama. Suzbijanje rasta mikroorganizama.

Nastava

Vrste nastave

sati (BT, PT)

sati (N)

oznaka

naziv

P

Predavanja

30

20

A

Auditorne vježbe

   

L

Laboratorijske vježbe

45

40

PK

Vježbe u praktikumu

   

S

Seminar

30

10

T

Terenske vježbe

   

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja. Odrađene laboratorijske vježbe. Izrada seminarskog rada.

Način polaganja ispita:

Pismeno

X

Usmeno

 

Nastavni materijali [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  VJEŽBE [1] 03.10.2013. 10:51
Repozitorij  PREDAVANJA [2] 19.12.2014. 11:23
Broj preuzimanja: 358  SEMINARSKE SKUPINE I TERMINI ODRŽAVANJA 210,00 kB 07.10.2014. 10:45

Obavijesti [5]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  OBAVIJESTI [6] 21.11.2014. 14:19
Broj preuzimanja: 196  LEARNING OUTCOMES 26,01 kB 10.03.2014. 10:03
Broj preuzimanja: 254  ISHODI UČENJA 33,41 kB 10.03.2014. 10:04
Broj preuzimanja: 74  IZVEDBENI PLAN /N 2014 564,50 kB 07.10.2014. 11:52
Broj preuzimanja: 92  IZVEDBENI PLAN/PT, BT 2014 342,00 kB 07.10.2014. 11:54

Literatura

Obavezna literatura

red. broj

Naziv

1.

Duraković S.: Prehrambena mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. V. Loknar). Medicinska naklada, Zagreb, 1990.

2.

Duraković S., Redžepović S.: Uvod u opću mikrobiologiju - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.

3.

Duraković S., Duraković L.: Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju - 1.dio - knjiga prva (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1997.

4.

Duraković S., Duraković L.: Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju - 1.dio - knjiga druga (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1998.

Preporučena literatura

red. broj

Naziv

1.

http://www.microbes.info/resources/General Microbiology/

2.

Prescot L.M., Harley J.P., Klein D.A.: Microbiology, Fourth ed.,Mc Graw Hill, Boston , 1999.

3.

Black J. G.: Microbiology, Principles and Explorations, Fourth ed., John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.