hrvatski | english


prof.dr.sc. Branko Tripalo

Branko Tripalo

Lokacija: 2. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 276
Telefaks: + 385 1 4605 200
Email: btripalo@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 31.05.1946 Mjesto rođenja: Split

Školovanje

ustanova

tema

godina

diplomirao

Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Ispitivanje utjecaja veličine čestica na čvrstoću cementnog kamena

1970.

magistrirao

Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Ispitivanje izmjenjivača topline s ekspandiranom površinom

1976.

doktorirao

Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Ispitivanje izmjenjivača topline s orebrenom površinom

1981.

Zaposlenje

zvanje

ustanova

godina

Dipl.ing. tehnologije

Foto-filmski laboratorij, Hrvatska radio televizija, Zagreb

1971.

asistent

Tehnološki fakultet, Biotehnološki odjel, Sveučilišta u Zagrebu

1971.-1980.

docent-redoviti profesor

Prehrambeno-biotehnološki fakultet ,Sveučilište u Zagrebu

1980.- danas

Usavršavanje (tjedan dana i dulje)

ustanova

mjesto

godina

Agfa-Geveart

Antwerpen, Belgija

1971.

Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC: 9 Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 27 Poglavlja u knjizi: 6 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 54