Kriteriji za izradu rang liste studenata prijavljenih na Erasmus+ natječaj za studijski boravak (SMS) za programske zemlje (KA103) za akademsku godinu 2022./2023.

{* *}