NOVO - Upute o postupanju prijave i evidencije mobilnosti u slučaju više sile u kontekstu situacije širenja koronavirusa

NOVO - Upute o postupanju prijave i evidencije mobilnosti u slučaju više sile u kontekstu situacije širenja koronavirusa
13.03.2020.

Poštovani,  u ovoj neizvjesnoj i teškoj situaciji koja je nastupila zbog koronavirusa i potpuno blokirala provedbu Erasmus+ mobilnosti, upućujemo vas na dodatne upute koje šaljemo u privitku.

Molimo detaljno pročitajte Upute i preporuke u kontekstu situacije širenja koronavirusa i postupajte u skladu s njima.

Koronavirus uputa 13.03.2020.

Recommendations to E+and ESC coronavirus

Zajedničkim naporima pokušat ćemo što više izaći u susret sudionicima mobilnosti te vam ovim putem zahvaljujemo na suradnji i strpljenju.