Novosti

29 svi, 2019.

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U  CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE  raspisuje  N A T J E Č A J  za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

29 svi, 2019.

Dana 19. svibnja završio je II. Kongres studenata biotehnologije koji se  drugu godinu zaredom održao na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u organizaciji udruge studenata PROBION.

28 svi, 2019.

Kad si mlad, svaka ti je kuna bitna. Erste Club će ti olakšati najbolje godine života s paketom korisnih usluga i pogodnosti.

17 svi, 2019.

Natječaj se otvara 01.06.2019. godine i prijave na Natječaj mogu se predati zaključno s danom 30.09.2019. godine.

16 svi, 2019.

Od 09.04. do 12.04.2019. održavao se Tjedan motivacije i učenja pod nazivom „Učini nešto za sebe!“. Sastojao se od 3 radionice i predavanja, počevši redom od foto, psihološke do plesne radionice.

15 svi, 2019.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu posjetit će Stručno povjerenstvo.

15 svi, 2019.

Poštovani studenti,

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

13 svi, 2019.

Poštovane kolegice i kolege,

U sklopu izrade diplomskog rada na temu  “Internet stvari kao pomoć studentima u nastavi s posebnim osvrtom na studente u nepovoljnijem položaju“ provodimo istraživanje u kojem sudjeluju studenti Hrvatskih visokih učilišta koji se nalaze u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge studente, kako bi dobili povratnu informaciju koliku razvijenu svijest imaju studenti o tehnologiji, te da li korištenje tehnoloških uređaja i korištenje IoT tehnologije može doprinijeti njihovom osobnom razvoju.

7 svi, 2019.

Poziv za sudjelovanje u nacionalnom istraživanju o prehrambenim navikama dojenčadi i djece

18 tra, 2019.

Konzorcij EIT RawMaterials i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pozivaju vas na konferenciju pod nazivom “Budućnost mineralnih sirovina u visokom obrazovanju Istočne i Jugoistočne Europe'' koja će se održati 2. i 3. listopada 2019. u Zagrebu.