Dani doktorata biotehničkog područja 2023.

Dani doktorata biotehničkog područja 2023.
09.05.2023.

Poštovane kolegice i kolege,

Agronomski fakultet, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Prehrambeno-biotehnološki fakultet, sastavnice biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, zajednički organiziraju od 14. do 15. rujna Dane doktorata biotehničkog područja 2023.

Domaćin ovogodišnjih zajedničkih Dana doktorata biotehničkog područja 2023. je Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, koji će ugostiti doktorande, nastavnike doktorskih studija, mentore, studijske savjetnike i sve ostale zainteresirane sudionike, u fizičkoj prisutnosti, na adresi: Zagreb, Svetošimunska cesta 23.

Ciljevi Dana doktorata biotehničkog područja 2023. su predstavljanje istraživačkih rezultata studenata doktorskih studija, razmjena iskustava i povezivanje studenata doktorskih studija biotehničkog područja, kao i upoznavanje s raznolikošću znanstvenih tema aktualnih doktorskih radova unutar biotehničkog područja.

Svi studenti doktorskih studija biotehničkog područja, a posebice postdoktorandi koji su doktorirali u akad. god. 2022./2023. mogu na Danima doktorata predstaviti dosadašnja postignuća i rezultate istraživanja u okviru teme svoje disertacije, bilo usmenim izlaganjem dobivenih rezultata ili u obliku poster prezentacije istih, a svi sažetci izlaganja bit će objedinjeni i tiskani u Zborniku sažetaka Dana doktorata biotehničkog područja 2023.

Molimo da svoju namjeru sudjelovanja na Danima doktorata biotehničkog područja 2023. (s usmenim izlaganjem, posterom ili kao slušač) iskažete na prijavnom obrascu dostupnom online na adresi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFlMHr1I76pMub609PLgmUBoxfBge8kSeH9jqJRPTPs-nKdw/viewform

 

Ako planirate sudjelovati s priopćenjem, usmenoili putem postera, molimo da prijavni obrazacdostavite najkasnije do 3. srpnja 2023. Ako planiratesudjelovati kao slušač molimo da prijavni obrazacpošaljete najkasnije do 1. rujna 2023. godine.

 

Sažetak istraživanja, prijavljen na predlošku dostupnom online na adresi (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd33xvJLfCa69_K1YatGsrd0TJYAz0gkZRTNbbPCJ3xl-_mkw/viewform?usp=sf_link ) treba dostaviti najkasnije do 3. srpnja 2023.

Organizacijski odbor će između prijavljenih usmenih priopćenja (ukoliko njihov broj bude veći od raspoloživih termina za usmena izlaganja doktoranada) izabrati tko će usmeno predstaviti svoja istraživanja, a o čemu ćete biti obavješteni najkasnije do 22. srpnja 2023. Doktorandi koji ne budu izabrani za usmeno izlaganje, predstavit će svoje rezultate u obliku postera.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća vezano uz prijave i sudjelovanje na Danima doktorata biotehničkog područja 2023. slobodno se javite na e-mail adresu dandoktoratabtp@gmail.com [Juraj Jovanović, mag. ing. techn. lign.].

{* *}