3. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane uz obilježavanje Svjetskog dana hrane 2019.

HAPIH
27.07.2019.

16. i 17. listopada 2019. Aula Magna Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, Osijek

Suorganizatori:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pokrovitelji:

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO)

Ured Predsjednice Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede RH

Ministarstvo zdravstva RH

Uz podršku:

Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA)