ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPCH-2022-04)

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPCH-2022-04)
13.01.2022.

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata.

Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2022. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Ukratko o natječaju IPCH-2022-04:

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2022.

Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. travnja 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. travnja 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom

Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa

Trajanje financiranja projekta: do 4 godine

Okvirni početak projekta: najranije studeni 2022. godine

Detalji natječaja: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/