Izdavanje potvrde o odgovarajućem novom akademskom nazivu

Izdavanje potvrde o odgovarajućem novom akademskom nazivu
25.02.2013.

Obavijest za podnošenje zahtjeva

Obavještavamo sve zainteresirane inženjere (VI. stupanj) i diplomirane inženjere (VII. stupanj), koji su svoju diplomu stekli na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, da podnesu pismenu zamolbu Fakultetu na propisanim Obrascima, koji se nalaze u privitku ove obavijesti.

Molimo Vas da popunjeni i potpisani Obrazac zajedno sa potrebnom dokumentacijom uputite Fakultetu isključivo preporučenom poštom.

Naslovi_diploma

 naslovi_diploma.pdf 29,73 kB

Obrazac_VII stupanj _zahtjev

Šesti (VI) stupanj - novi stručni naziv

Obrazac_VI stupanj _zahtjev