Natječaj za upis studenata na poslijediplomske studije u akad. god. 2022./2023. (otvoren do 01.09.2022.)

Natječaj za upis studenata na poslijediplomske studije u akad. god. 2022./2023. (otvoren do 01.09.2022.)
21.06.2022.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet raspisuje NATJEČAJ za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij i poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2022./2023.

za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti (6 semestara) iz područja biotehničkih znanosti, iz znanstvenih polja biotehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i interdisciplinarnih biotehničkih znanosti:

1.      studij BIOTEHNOLOGIJA I BIOPROCESNO INŽENJERSTVO, PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA I NUTRICIONIZAM,

 

te za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist / sveučilišna specijalistica (3 semestra):

1.      studij KVALITETA I SIGURNOST HRANE,

2.      studij UPRAVLJANJE HRANOM.

 

Doktorski studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski studij (stari program) ili diplomski studij u odgovarajućem znanstvenom polju.

Osobe koje su završile dodiplomski studij (stari program) moraju imati ostvarenu najnižu prosječnu ocjenu tijekom studija 3,51 ili moraju imati preporuke dvaju nastavnika s fakulteta na kojem su završile dodiplomski studij te preporuku poslodavca uz obrazloženje potrebe upisa doktorskog studija.

Osobe koje su završile diplomski studij moraju imati ukupno postignuto 300 ECTS bodova, prosjek ocjena na prediplomskom studiju najmanje 3,51, te prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3,71.

Poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski (stari program) ili diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicinskih, prirodnih znanosti i drugih znanosti na zagrebačkom ili nekom drugom sveučilištu u zemlji i inozemstvu odnosno koja je u prethodno završenom školovanju stekla 300 ECTS bodova i ostvarila znanstvena i/ili stručna dostignuća sukladno Odluci o uvjetima za upis poslijediplomskih specijalističkih studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu.

Razgovor s pristupnikom natječaju obvezan je sastavni dio upisnog postupka, pri čemu se jasno definiraju svi nužni uvjeti za završetak studija u predviđenom roku.

 

Obrasci za prijavu na natječaj s popisom potrebnih dokumenata, nastavni planovi, Pravilnik o doktorskom studiju, Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima, Odluka o uvjetima za upis poslijediplomskih specijalističkih studija te cjenik usluga, nalaze se na internetskoj adresi: http://www.pbf.unizg.hr/o_fakultetu/dokumenti.

 

Popunjeni obrazac prijave na natječaj s traženim prilozima poslati na adresu:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Ured za poslijediplomske studije

(prijava na natječaj za upis na poslijediplomski studij)

Pierottijeva 6

10000 Zagreb

 

do zaključno 1. rujna 2022. godine.

{* *}