Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij i poslijediplomske specijalističke studije

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij i poslijediplomske specijalističke studije
16.11.2020.

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij i poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2020./2021.

za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti (6 semestara) iz područja biotehničkih znanosti, iz znanstvenih polja biotehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i interdisciplinarnih biotehničkih znanosti:

  1. studij BIOTEHNOLOGIJA I BIOPROCESNO INŽENJERSTVO, PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA I NUTRICIONIZAM,

 

te za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist / sveučilišna specijalistica (3 semestra):

  1. studij KVALITETA I SIGURNOST HRANE,
  2. studij UPRAVLJANJE HRANOM.

Natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2020./2021.: