NATJEČAJ ZA VODITELJA UREDA UPRAVLJANJEM KVALITETOM

NATJEČAJ ZA VODITELJA UREDA UPRAVLJANJEM KVALITETOM
17.09.2021.

Do 7. listopada 2021. otvoren natječaj za zapošljavanje viši na radnom mjestu - stručni savjetnik u Uredu za upravljanje kvalitetom, interni naziv: voditelj Ureda za upravljanje kvalitetom

 za kandidate sa završenim sveučilišni studijima iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti dostupan na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8322232.html?fbclid=IwAR0Ms5XNg2mgtIfSynGmyW6NqUqx0wxLkpH1zRsyQyA3sVemmtstUF_VLis