NOVI TERMIN 28. i 29. rujna Dani doktorata biotehničkog područja 2022.

NOVI TERMIN 28. i 29. rujna Dani doktorata biotehničkog područja 2022.
04.07.2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Agronomski fakultet, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Prehrambeno-biotehnološki fakultet, sastavnice biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, zajednički organiziraju od 28. do 29. rujna 2022. godine Dane doktorata biotehničkog područja 2022.

Domaćin ovogodišnjih zajedničkih Dana doktorata biotehničkog područja 2022. je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji će ugostiti doktorande, nastavnike doktorskih studija, mentore, studijske savjetnike i sve ostale zainteresirane sudionike, u fizičkoj prisutnosti, na adresi: Zagreb, Pierottijeva 6, Velika predavaonica (od glavnog ulaza lijevo, pa stepenicama iznad kantine). Postoji mogućnost organizacije on-line sudjelovanja ovisno o okolnostima u trenutku održavanja skupa.

Ciljevi su Dana doktorata biotehničkog područja 2022. predstavljanje istraživačkih rezultata studenata doktorskih studija, razmjena iskustava i povezivanje studenata doktorskih studija biotehničkog područja, kao i upoznavanje s raznolikošću znanstvenih tema aktualnih doktorskih radova unutar biotehničkog područja.

Svi studenti doktorskih studija biotehničkog područja, a posebice studenti koji su doktorirali u akad. god. 2021./2022., mogu na Danima doktorata predstaviti dosadašnja postignuća i rezultate istraživanja u okviru teme svoje disertacije, bilo usmenim izlaganjem dobivenih rezultata ili u obliku poster prezentacije istih, a svi sažetci izlaganja bit će objedinjeni i tiskani u „Zborniku sažetaka Dana doktorata biotehničkog područja 2022.“

Molimo da svoju namjeru sudjelovanja na Danima doktorata biotehničkog područja 2022. (s usmenim izlaganjem, posterom ili kao slušač) iskažete na prijavnom obrascu dostupnom online na adresi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrKGaLmpK94MZWQTbui2wRq7hvR6G_6pmJbhA5PYy8BotX4w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ako planirate sudjelovati s priopćenjem, usmeno ili putem postera, molimo da prijavni obrazac dostavite najkasnije do 8. srpnja 2022. godine.  Ako planirate sudjelovati kao slušač molimo da prijavni obrazac pošaljete najkasnije do 1. rujna 2022. godine.

Sažetak istraživanja, prijavljen na predlošku dostupnom online na adresi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWofb25jC6Vb9jp-5cUL1jzPhyeCpCaAbN_AnKg7waUWH57Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

{* *}