Obavijest o kontaktu predstavnice studenata s invaliditetom na PBF-u

Obavijest o kontaktu predstavnice studenata s invaliditetom na PBF-u
23.12.2021.

Na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu imenovani su predstavnici studenata s invaliditetom. Oni sudjeluju u Koordinaciji za studente s invaliditetom te surađuju s Koordinatorima za studente s invaliditetom na svojim fakultetima i Uredom za studente s invaliditetom.

Studentski predstavnici imenuju se sa zadaćom iznošenja potreba, predlaganja aktivnosti i evaluacije učinjenog. Zastupaju studente svojih fakulteta koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obaveza.

Studentska predstavnica PBF-a je Ana Petrina (mail: anapetrina70@gmail.com ).

Studenti koji imaju potrebu mogu joj se javiti mailom vezano uz svoje probleme i potrebe.

 

Koordinatorica za studente s invaliditetom na PBF-u je prof. dr. sc. Vlatka Petravić Tominac (mail: vpetrav@pbf.hr )

 

Poveznica Ureda za studente s invaliditetom:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/podrska-studentima-s-invaliditetom/

 

Ured za studente s invaliditetom osigurava uvjete za uspješno i kvalitetno studiranje na Sveučilištu u Zagrebu. Aktivnosti Ureda za studente s invaliditetom namijenjene su izjednačavanju mogućnosti svih studenata koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obaveza – studenata s:

  • oštećenjima vida
  • oštećenjima sluha
  •  motoričkim poremećajima
  • kroničnim bolestima
  • psihičkim bolestima i poremećajima
  • teškoćama u učenju (kao što su primjerice disleksija, disgrafija i ADHD)
  • ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.