Obavijest o prozivci i upisima u I. godinu diplomskih studija za ak. god. 2021./2022.

Obavijest o prozivci i upisima u I. godinu diplomskih studija za ak. god. 2021./2022.
21.09.2021.

PROZIVKA I UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA ZA

AK. GOD. 2021./2022. BIT ĆE PREMA RASOPREDU:

  • 23. rujna 2021. U PREDAVAONICI 3 /I kat/ 

13,00 sati  studij MOLEKULARNA BIOTEHNOLOGIJA                      

14,00 sati  studij NUTRICIONIZAM              

        

  • 24. rujna 2021. U PREDAVAONICI 3 /I kat/   

12,30 sati  studij PREHRAMBENO INŽENJERSTVO  

 

  • 27. rujna 2021. U PREDAVAONICI 5 /II kat/ 

 13,00 sati  studij UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU HRANE

 

  • 28. rujna 2021. U PREDAVAONICI 6 /Kačićeva 23/ 

10,00 sati BIOPROCESNO INŽENJERSTVO

 

MOLE SE STUDENTI DA NA PROZIVKU I UPIS DOĐU U TOČNO VRIJEME!

 

NEDOLASKOM NA PROZIVKU I UPIS GUBI SE PRAVO UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ

             

Na upis je potrebno donijeti:

 

  • dokaz o uplaćenom iznosu od 400,00 kuna  ZA TROŠKOVE UPISANA RAČUN PBF-a

             IBAN: HR662360000-1101209724, POZIV NA BROJ: 4-1-9000