Obavijest o upisima studenata u 1. godinu preddiplomskih studija (akad. god. 2020./2021.)

Obavijest o upisima studenata u 1. godinu preddiplomskih studija (akad. god. 2020./2021.)
08.07.2020.

Postupak upisa studenata s državne mature provodit će se bez dolaska na fakultet.

OBAVIJEST_O_UPISIMA_U_I_GODINU_PREDDIPLOMSKIH_STUDIJA_2020-2021