OBAVIJEST O UPISIMA U ZIMSKI SEMESTAR AK. GOD. 2020./2021.

26.08.2020.

ZA I. GODINU (ponavljanje) i II. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA OBAVLJAT ĆE SE OD 2. DO 16. RUJNA 2020.

ZA III. GODINU PREDDIPLOMSKOG I II. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA OBAVLJATI ĆE SE OD 2. DO 22. RUJNA 2020.