Obavijest za upise u ljetni semestar za akad. god. 2017.- 2018.

Obavijest za upise u ljetni semestar za akad. god. 2017.- 2018.
31.01.2018.

UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA AKAD. GOD. 2017./2018. OBAVLJAT ĆE SE 

  • za 2. godinu preddiplomskog studija

         od 12. – 21. veljače 2018.

  • za sve ostale godine preddiplomskih  i diplomskih studija

         od 19. veljače - 28. veljače 2018.

OBAVIJEST ZA UPISE U LJETNI SEMESTAR ZA 2017-18