Objava Natječaja za 56 neiskorištenih stipendija Sveučilišta u Zagrebu u E kategoriji

Objava Natječaja za 56 neiskorištenih stipendija Sveučilišta u Zagrebu u E kategoriji
21.05.2021.

Na temelju Odluke Senata od 18. svibnja 2021. Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za dodjelu 56 stipendija iz sredstava neiskorištenih stipendija u E kategoriji Natječaja provedenoga u razdoblju od veljače do travnja 2021.

Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima koji u 2020./2021. ak. god. studiraju na preddiplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim, diplomskim sveučilišnim, preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a kojima je za stambeni objekt na adresi prijavljenog prebivališta dodijeljena ŽUTA oznaka („Privremeno neuporabljivo“) od strane ovlaštenih građevinskih stručnjaka.

Prijave na Natječaj počinju od 19. svibnja 2021. i traju do (uključivo) 4. lipnja 2021. isključivo dostavom propisane dokumentacije na e-mail: stipendije@unizg.hr


Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će nakon što razmotri sve pristigle prijave, utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja te sastaviti privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te istu objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta.


Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od tri dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu:stipendije@unizg.hr.


Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: stipendije@unizg.hr

Natječaj je objavljen na stranici:
http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/stipendije/