Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a

Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a
01.03.2023.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) u suradnji s Inovacijskim centrom Nikola Tesla (ICENT) organizira okrugli stol Izgradnja inovacijskog startup ekosustava u Hrvatskoj.

Okrugli stol održat će se 14. ožujka 2023. s početkom u 14 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER, Siva vijećnica Kongresnog centra), Unska 3.

Okrugli stol namijenjen je dionicima iz akademskog, poslovnog i državnog  sektora koji su motivirani za izgradnju i razvoj startup ekosustava s naglaskom na deep-tech venture builder. Cilj je Okruglog stola jačanje konkurentnosti našega gospodarstva i stvaranje novih poslovnih modela zasnovanih na suvremenim inovativnim tehnologijama.

Program Okruglog stola:

  1. Uvodno obraćanje: Nedjeljko Perić,  Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a, FER/ICENT, (5 min)
  2. Program za potporu inovativnim startupima Nuqleus,, predavač: Matija Srbić

FER/ICENT,  (10 min)

  1. Predstavljanje natječaja „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“, predavač: Ana Varjačić, MZO, (20 min)
  2. Predstavljanje „Investicijskog fonda za financiranje komercijalizacije inovativnih tehnoloških i znanstvenih rješenja“, predavač: Željka Idžan, HBOR, (20 min)
  3. Panel rasprava: Potencijal za razvitak hrvatskog deep-tech ekosustava (70 min)

Okvir za raspravu:

Na razini Hrvatske i EU otvaraju se mnogobrojne prilike za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora. Možemo li i kako iskoristiti te prilike? Kakve rezultate želimo i možemo očekivati u kratkoročnom i dugoročnom vremenu?

- Moderator: Matija Srbić (FER/ICENT),

- Panelisti: Ana Varjačić (MZO), Željka Idžan (HBOR), Manuela Panić (PBF), Marko Vinceković (AGR), Hrvoje Džapo (FER).

 

 

------------------------------------------------------------------------------

U nastavku: Kratke biografije predavača i panelista

 

Kratke biografije predavača/panelista

 

Prof. Ana Varjačić (MZO)

Ana Varjačić, prof., načelnica je Sektora za programe i projekte Europske Unije u Upravi za znanosti i tehnologiju Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zadužena je za pripremu i provedbu strateških i operativnih programa za regionalni razvoj i konkurentnost u području istraživanja i inovacija te provedbu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. Radno iskustvo u fondovima Europske Unije stekla je u sektoru poduzetništva u provedbi pretpristupnih fondova Europske unije, a nakon toga je nastavila rad na istraživačko-razvojnim temama u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

 

Željka Idžan (HBOR)

Željka Idžan ima 15-godišnje iskustvo u bankarstvu što uključuje  financiranja mikro, malih i srednjih poduzetnika do razvoja instrumenata za vlasničko i kvazi-vlasničko financiranje. Posljednjih sedam godina unutar HBOR-a radi na inicijativama HBOR-a za razvoj tržišta vlasničkog i kvazi-vlasničkog financiranja. Uključena je u razvoj inicijative za pokretanje fonda za transfer tehnologija od njenog samog početka, kao i za pokretanje i realizaciju EIAH (European Investment  Advisory Hub) programa po kojima je HBOR, zajedno s drugim dionicima na tržištu, primatelj besplatnih savjetodavnih usluga.

 

Dr. sc. Manuela Panić (PBF)

Dr. sc. Manuela Panić  znanstveni je suradnik na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je članica startupa NADES Design s kojim se osvojila mnoge nagrade. Dosadašnji znanstveno-istraživački rad Manuele je usmjeren na izučavanje pripreme, karakterizacije te primjene prirodnih eutektičnih otapala kao novih ekološki prihvatljivih otapala za ekstrakciju bioaktivnih spojeva iz različitih sirovina biljnoga podrijetla i u biokatalizi te formulacije lijekova. Dosadašnja postignuća dr. sc. Manuele Panić prepoznata su i nagrađena s nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada između kojih se ističe državna nagrada za znanstvene novake 2020. godine u području biotehničkih znanosti.

 

Prof. Marko Vinceković (AGR)

Prof. Marko Vinceković redoviti je profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se usavršavao na više međunarodnih instituta i sveučilišta, a sa svojim projektom Makabi osvojio je brojne nagrade: druga nagrada na natječaju MOJ ZABA START, nagrada na Zagreb Connectu, srebrne medalje na natjecanju inovatora (AgroArca) i nagrada u sklopu natječaja EIT Food Team up. U razdoblju 2015. – 2021. obnašao je dužnost predstojnika zavoda za kemiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivan je član Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva za elektronsku mikroskopiju, Hrvatskog biometrijskog društva te European Colloid and Interface Society i Red Mexicana de Materia Condensada Blanda – UNAM.

 

Prof. Hrvoje Džapo (FER)

Prof. Hrvoje Džapo redoviti je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija. Područja njegova znanstvenog, stručnog i nastavnog interesa obuhvaćaju senzorske tehnologije, biomedicinsku tehniku i ugradbene računalne sustave. Radio je na pokretanju programa stručnih praksi FER-a i uspostavi Centra karijera kao nove ustrojbene jedinice FER-a, čiji je bio voditelj od osnutka 2015. do 2022. godine. Sudjelovao je u pokretanju i provedbi programa studentskog poduzetništva SPOCK na FER-u od 2016. godine te u uspostavi novog programa potpore akademskom poduzetništvu Nuqleus. Ima bogato iskustvo u aktivnostima umrežavanja akademske i poslovne zajednice, transferu tehnologije i rezultata istraživanja u spin-off kompanije, vodio je više domaćih i međunarodnim znanstvenih i stručnih projekata suradnje s industrijom, a trenutno je koordinator novog projekta EDIH CROBOHUB++, čiji je cilj uspostava inovativnih modela umrežavanja i dijeljenja ekspertnog znanja između različitih dionika iz gospodarstva, akademske zajednice i javnih institucija, s ciljem podizanja konkurentnosti i digitalne zrelosti hrvatskih poduzeća iz proizvodnog, poljoprivrednog i energetskog sektora.

 

Matija Srbić (FER/ICENT)

Matija Srbić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2016. među 5% najboljih studenata u svojoj generaciji. Na zadnjoj godini studija pokrenuo je startup Juvo – Home Friend kojeg je vodio tri godine. Od 2019. voditelj je FER-ovog startup inkubatora SPOCK, a od 2020. zaposlen je u Inovacijskom centru Nikola Tesla (ICENT) na planiranju i provedbi različitih aktivnosti za izgradnju inovacijskog startup ekosustava. Trenutno na FER-u vodi Erasmus+ projekt Cogsteps, a 2022. je u sklopu ICENT-a pokrenuo Nuqleus - program edukacije i potpore istraživačima koji žele komercijalizirati rezultate svojih istraživanja kroz osnivanje spin-offa. Uključen je i u provedbu različitih europskih projekata: EDIH CROBOHUB++, EIT Urban Mobility Accelerate2Move, H2020 KITT4SME i dr.

{* *}