Odluka o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu - vezano uz COVID-19

Odluka o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu - vezano uz COVID-19
18.03.2020.

Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati.

U prilogu  Odluka o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.

ODLUKA REKTORA - Produljenje roka za prijavu Rektorove nagrade