Online Interaktivno predavanje: "Životopisi i motivacijska pisma"

Online Interaktivno predavanje: "Životopisi i motivacijska pisma"
26.03.2021.

Poštovani,
Ured za studente i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu organiziraju Online Interaktivno predavanje: "Životopisi i motivacijska pisma".

Životopisi i motivacijska pisma

Interaktivno predavanje - Online

Sadržaj predavanja

 • selekcijski proces - organizacijska i psihološka perspektiva;
 • uloga životopisa i motivacijskog pisma;
 • psihološka perspektiva u oblikovanju životopisa i motivacijskog pisma;
 • konkretni savjeti i preporuke

Struktura:

 • Kompleksnost obrade treme: srednja do visoka;
 • Teorijska pozadina: 60% (72 minute);
 • Praktična primjena: 40% (48 minuta);
 • Interaktivna predavanja nisu radionice.
 • Termin: srijeda, 31 ožujak 2021 u   17:00 sati.
 • Način održavanja: Online.
 • ⭕ Broj sudionika - najmanje: 30, najviše: 300.

 

Iskustva sudionika prošlih predavanja:
"Učenje strukturiranja vlastitih misli i obrazloženje reĉenog." [SUZG-VSP-2020-10-10-667]
"Praktičan pristup." [SUZG-VSP-2020-02-20-554]
"Jasni savjeti što unaprijediti u samo prezentaciji." [SUZG-VSP-2020-02-20-559]
"Predavač je upućivao na ono što je najvažnije kod sastavljanja CV-a i što je korisno a što ne." [SUZG-VSP-2019-04.24-446]
"Karakteristike dobrog i lošeg CVa." [SUZG-VSP-2019-03.14-404]

 

Organizatori:

 

Prijava:

 

Pretplata na obavijesti o edukacijama:

 

 

Životopisi i motivacijska pisma
Interaktivno predavanje - Online

Sadržaj predavanja
- selekcijski proces - organizacijska i psihološka perspektiva;
- uloga životopisa i motivacijskog pisma;
- psihološka perspektiva u oblikovanju životopisa i motivacijskog pisma;
- konkretni savjeti i preporuke
Struktura:
- Kompleksnost obrade treme: srednja do visoka;
- Teorijska pozadina: 60% (72 minute);
- Praktična primjena: 40% (48 minuta);
- Interaktivna predavanja nisu radionice.
Termin: srijeda, 31 ožujak 2021 u 17:00 sati.
Način održavanja: Online.
Broj sudionika - najmanje: 30, najviše: 300.

 

Iskustva sudionika prošlih predavanja:
- "Učenje strukturiranja vlastitih misli i obrazloženje reĉenog." [SUZG-VSP-2020-10-10-667]
- "Praktičan pristup." [SUZG-VSP-2020-02-20-554]
- "Jasni savjeti što unaprijediti u samo prezentaciji." [SUZG-VSP-2020-02-20-559]
- "Predavač je upućivao na ono što je najvažnije kod sastavljanja CV-a i što je korisno a što ne." [SUZG-VSP-2019-04.24-446]
- "Karakteristike dobrog i lošeg CVa." [SUZG-VSP-2019-03.14-404]