Postupanje u vezi epidemije koronavirusa

 Postupanje u vezi epidemije koronavirusa
26.02.2020.

U prilogu dostavljamo Preporuku postupanja za Sveučilište u Zagrebu kod studenata koji dolaze iz stranih zemalja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ove se preporuke mogu promijeniti, stoga molimo pratite i mrežne stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno  objavljuju ažurirani podaci vezano uz coronavirus.

Sveučilište u Zagrebu će također kontinuirano izvještavati o promjenama.

Sveučilište u Zg postupnik Korona 26.02.2020.15h - čistopis

Sveučilište u Zg postupnik Korona 26.02.2020. 15h - naznačene izmjene žuto