Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu kao koordinatoru dodijeljen je novi međunarodni Erasmus+ projekt GISTEM

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu kao koordinatoru dodijeljen je novi međunarodni Erasmus+ projekt GISTEM
24.07.2022.

za daljnji razvoj STEM-a u visokom obrazovanju, s naglaskom na sudjelovanje žena u STEM-u, vrijedan više od devetsto tisuća kuna. Voditeljica projekta je prof.dr.sc. Ana Vukelić, a radi se o jednom od dva dodijeljena projekta u toj kategoriji i tom iznosu u Hrvatskoj.

Novi međunarodni Erasmus+ projekt pod nazivom Girls go STEM (GISTEM) provodit će se u sklopu Suradničkih partnerstva u visokom obrazovanju u trajanju od dvije godine.

Uz PBF, u projekt je uključen i Tehnički fakultet sa Sveučilišta u Rijeci, a sudjelovat će i međunarodni partneri iz Sjeverne Makedonije i Turske.

{* *}