Prijavite dijete na prvo Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama djece u RH i saznajte je li prehrana Vašeg djeteta u skladu s preporukama za pravilnu prehranu!

Prijavite dijete na prvo Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama djece u RH i saznajte je li prehrana Vašeg djeteta u skladu s preporukama...
12.11.2020.

Pozivamo Vas da budete dio prvog Nacionalnog istraživanja prehrambenih navika dojenčadi i djece, koje se provodi na reprezentativnom uzorku djece dobi od 3 mjeseca do 9 godina, na području cijele Republike Hrvatske. 

Istraživanje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ), Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu (PBF) i Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku (PTF). Ukoliko ste roditelj i imate dijete u dobi od 3 mjeseca do 9 godina te želite biti aktivni sudionik ovog istraživanja značajnog prije svega za djecu, pronađite više informacija o samom istraživanju i obrazac za prijavu na:

https://www.hapih.hr/prijavite-dijete-na-prvo-nacionalno-istrazivanje-o-prehrambenim-navikama-djece-u-rh-i-saznajte-je-li-prehrana-vaseg-djeteta-u-skladu-s-preporukama-za-pravilnu-prehranu/