Projekt Eqvegan napreduje u razvoju inovativnih obuka za proizvodnju hrane biljnog podrijetla

Projekt Eqvegan napreduje u razvoju inovativnih obuka za proizvodnju hrane biljnog podrijetla
08.11.2021.

U sklopu projekta EQVEGAN od 22. do 24. rujna 2021. održan je drugi sastanak konzorcija u prostorijama Escola Superior Agraria (ESAC, Politehnički institut u Coimbri, Portugal).

Bio je to hibridni sastanak, s nekim partnerima koji su došli osobno, a s drugima na internetu.

U tijeku je rad na ažuriranim profilima zanimanja za stručnjake koji rade u prehrambenoj industriji na proizvodnji hrane biljnog podrijetla, na dizajnu modula obuke (prerada hrane biljnog podrijetla, zelene vještine, digitalne vještine, osobne vještine), shemi učenja zasnovanom na radu i drugim transverzalnim aktivnostima kao što su osiguranje kvalitete, diseminacija projekta i upravljanje projektima.