Rezultati Erasmus+ SMS natječaja za 2020./21.

Rezultati Erasmus+ SMS natječaja za 2020./21.
07.05.2020.

Poštovane kolegice i kolege,
Zadovoljstvo mi je obavijestiti vas o rezultatima Erasmus+ SMS natječaja za 2020./21. za koji se prijavilo 9 studenata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Nastavno na uputu Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu za uvid u rezultate natječaja objavljujemo poveznicu na mrežne stranice Sveučilišta.

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/