Simpozij 'Peptide Chemistry Day'

Simpozij 'Peptide Chemistry Day'
25.07.2019.

Drage kolege i predavači na simpoziju,  

Konačno su dogovoreni svi sponzori i objavljena je  vijest, na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, o održavanju simpozija „Peptide Chemistry Day“ !

Link>: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/simpozij-peptide-chemistry-day-na-sveucilistu-u-zagrebu/

U prilogu  je predložak sažetka koji će biti štampani u Knjizi sažetaka simpozija.

Predložak sažetka

  • Službeni jezici su hrvatski i engleski, kako je tražilo Europsko peptidno društvo, koje nas i sponzorira, te vas molim da sažetke napišite na engleskom.
  • Krajnji rok do kada bi  trebalo poslati sažetke, kako bi se Knjiga sažetaka mogla štampati je 01.09.2019.

Nadam se da ćete sažetke poslati ranije kako bi mogli mirno uživati na godišnjem odmoru!