Strateški dokumenti PBF-a

Strategija razvoja PBF-a 2019. - 2025.

Godišnja Izvješća o realizaciji strategije razvoja PBF-a

Strateški program znanstvenih istraživanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-2020.

Strateški program znanstvenih istraživanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2021.-2027.

Godišnja izvješća o relizaciji Strateškog programa znanstvenih istraživanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

{* *}