Područja vrjednovanja

Područja unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Fakultetu uključuju sva područja

definirana:

  • ESG-jem
  • Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
  • Standardima za vrednovanje kvalitete Sveučilišta i njihovih sastavnica u postupku reakreditacije visokih učilišta
  • Kriterijima za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta
  • unutarinstitucijskom regulativom
  • ostalim aktima relevantnima za područja djelovanja Fakulteta

 

Područja unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Fakultetu su:

 

1. OBRAZOVANJE (STUDIJSKI PROGRAMI I PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA)

1.1. IZRADA I ODOBRAVANJE PROGRAMA

1.2. UPIS, NAPREDOVANJE, PRIZNAVANJE I CERTIFICIRANJE

1.3. UČENJE, POUČAVANJE I VREDNOVANJE USMJERENO NA STUDENTA

1.4. PODRŠKA

2. ISTRAŽIVANJE

2.1. ZNANSTVENA DJELATNOST

2.2. STRUČNA DJELATNOST

3. PARTNERSTVO

3.1. MOBILNOST

3.2. NACIONALNA I MEĐUNARODNA MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA

3.3. SURADNJA SA SUBJEKTIMA TRŽIŠTA RADA

3.4. STRUČNA UDRUŽENJA

3.5. IZDAVANJE ČASOPISA, ZNANSTVENI SKUPOVI I POPULARIZACIJA ZNANOSTI

3.6. ODNOSI SA STUDENTIMA NAKON STUDIJA (ALUMNIMA)

4. UPRAVLJANJE

4.1. PLANIRANJE (UKLJUČUJUĆI UPRAVLJANJE RIZICIMA)

4.2. PODRŠKA

4.2.1. RESURSI (LJUDSKI, MATERIJALNI I FINANCIJSKI)

4.2.2. UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM (INFORMIRANJE JAVNOSTI)

4.2.3. UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA

4.3. VREDNOVANJE MJERLJIVIH REZULTATA

4.4. POBOLJŠAVANJE (UKLJUČUJUĆI UPRAVLJANJE PROMJENAMA)

E-pošta za primjedbe, zapažanja i prijedloge svih unutrašnjih i vanjskih dionika: kvaliteta(pri)pbf.hr