Ustroj sustava

 

Sustavom kvalitete upravlja Fakultetsko vijeće, savjetodavno tijelo mu je Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom čije je djelovanje definirano Pravilnikom o sustavu kvalitete na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sustav kvalitete svojim djelovanjem doprinosi i ciljevima sveučilišnog sustava kvalitete čiji je sastavni dio.