Kako PBF koristi vaše osobne podatke (za kandidate za upis)

Što je osobni podatak?

„Osobni podatak” je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Tko će obrađivati moje osobne podatke?

Ovdje objavljenje informacije odnose se na korištenje, dijeljenje i otkrivanje vaših osobnih podataka od strane PBF-a.

Koji će se osobni podatci obrađivati?

Za kandidate za upis na preddiplomske studije:

PBF će koristiti podatke koje unesete u NISpVU (Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta) te ostale dokumente navedene u Natječaju za upis na preddiplomske studije.

Za kandidate za upis na diplomske i poslijediplomske studije:

PBF će koristiti podatke koje dostavite uz svoju prijavu na natječaj za upis na diplomske studije i upis na poslijediplomske studije.

Za kandidate za upis na programe cjeloživotnog obrazovanja:

PBF će koristiti podatke koji su sastavni dio procedure upisa (ovisno o programu).

Koja je svrha i pravni osnov za obradu?

PBF će obrađivati osobne podatke koji su dio upisnog postupka (navedeno gore) u svrhu identifikacije, obrade prijave na natječaj, verifikacije informacija, odlučivanja o upisu i davanja povratne informacije. Napomena: dio ove obrade koja se odnosi na preddiplomske studije provodi se unutar NISpVU-a.

Također možemo koristiti ili otkriti podatke za sljedeće statutarne svrhe ili svrhe javnog interesa:

  • sprječavanje ili otkrivanje prijevare
  • pomoć za prilagodbe vezane za invaliditet (koje vi zatražite)
  • za zadovoljavanje nacionalnih propisa
  • za istraživačke i statističke svrhe (pri čemu se osobni podatci nikada neće objavljivati)

S kime će se moji osobni podatci dijeliti?

Osobni podatci dijele se isključivo s osobama koje sudjeluju u upisnom/razdredbenom postupku.

Kako će se moji osobni podatci koristiti ako se upišem?

Ako se upišete, koristi ćemo vaše osobne podatke za svrhe opisane na ovoj stranici.

Vaši podatci i dalje ostaju u NISpVU-u. Za više informacija o tome, posjetite njihove mrežne stranice.

Kako mogu pristupiti svojim osobnim podatcima?

Imate pravo pristupiti svojim osobnih podatcima kojima raspolaže PBF. Detalji o tome objavljuju se na ovoj stranici.

Također imate pravo tražiti ispravak bilo koji netočni osobni podatak koji o vama imamo, izbrisati osobni podatak, ograničiti obradu, protiviti se obradi i primiti elektroničku kopiju osobnih podataka koje ste nam u nekome trenutku dali.

Koliko dugo se čuvaju moji osobni podatci?

Čuvamo vaše osobne podatke koliko je potrebno/dovoljno za završavanje postupka upisa. Ako budete uspješni, vaši će se podatci čuvati kao dio vašeg studentskog dosjea, trajno. Ako ne budete uspješni, informacije će se čuvati sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Prehrameno-biotehnološkog fakulteta.

Koga mogu kontaktirati?

Ako imate pitanje o načinu korištenja vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko svoje pravo, molimo pročitajte mrežne stranice o zaštiti podataka. Za daljnju pomoć molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kako se mogu žaliti?

Ako niste zadovoljni načinom obrade i čuvanja vaših podataka ili našim odgovorom na vaš zahtjev, imate pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Mijenja li se ova stranica?

Ova je stranica posljednji put izmijenjena u svibnju 2018. Revidira se kada je potrebno, a minimalno jednom godišnje. Sve će se promjene objaviti na ovome mjestu.