Kako PBF koristi vaše osobne podatke (za osobe koje sudjeluju u istraživanjima)

Što je osobni podatak?

„Osobni podatak” je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Tko će obrađivati moje osobne podatke?

Ovdje objavljenje informacije odnose se na korištenje, dijeljenje i otkrivanje vaših osobnih podataka od strane PBF-a (uključujući i studente) unutar određenog istraživanja.

Koji će se osobni podatci obrađivati?

Sudjelovanje u istraživanjima koja se provode na PBF-u je dobrovoljno i provodi se temeljem privole ispitanika. U samoj privoli navedeni su podatci koji će se od vas prikupiti i obrađivati te (ako je primjenjivo) hoće li dolaziti do dijeljenja i prijenosa podataka.

Koja je svrha i pravni temelj za obradu?

PBF će obrađivati osobne podatke (uključujući i osjetljive, ako je primjenjivo) za provođenje akademskog istraživanja u javnom interesu.

Privolu možete povući bilo kada, korištenjem za to pripremljenog obrasca.

S kime će se moji osobni podatci dijeliti?

Vaši se osobni podatci mogu dijeliti sa zaposlenicima koji sudjeluju u istraživanju.

Osim navedenoga, nećemo otkrivati vaše osobne podatke drugim osobama ili vanjskim organizacijama.

Kako mogu pristupiti svojim osobnim podatcima?

Imate pravo pristupiti svojim osobnih podatcima kojima raspolaže PBF. Detalji o tome objavljuju se na ovoj stranici.

Također imate pravo tražiti ispravak bilo koji netočni osobni podatak koji o vama imamo, izbrisati osobni podatak, ograničiti obradu, protiviti se obradi i primiti elektroničku kopiju osobnih podataka koje ste nam u nekome trenutku dali.

Koliko dugo se čuvaju moji osobni podatci?

Čuvamo vaše osobne podatke koliko je potrebno/dovoljno za završavanje istraživanja i izvještavanje o tome. Trajanje čuvanja ovisno je o istraživanju i organizaciji koji ga financira (ako je primjenjivo) i sastavni je dio privole.  

Informacije o tome koliko se dugo različite vrste podataka čuvaju na PBF-u dostupne su u Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Prehrameno-biotehnološkog fakulteta.

Koga mogu kontaktirati?

Ako imate pitanje o načinu korištenja vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko svoje pravi, molimo pročitajte mrežne stranice o zaštiti podataka. Za daljnju pomoć molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kako se mogu žaliti?

Ako niste zadovoljni s načinom obrade i čuvanja vaših podataka ili našim odgovorom na vaš zahtjev, imate pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Mijenja li se ova mrežna stranica?

Ova je stranica posljednji put izmijenjena u lipnju 2018. Revidira se kada je potrebno, a minimalno jednom godišnje. Sve će se promjene objaviti na ovome mjestu i tome ćete biti obaviješteni putem ove stranice i/ili sustava Merlin.