Kako PBF koristi vaše osobne podatke (za studente/polaznike obrazovnih programa)

Što je osobni podatak?

„Osobni podatak” je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Tko će obrađivati moje osobne podatke?

Ovdje objavljenje informacije odnose se na korištenje, dijeljenje i otkrivanje vaših osobnih podataka od strane PBF-a.

Koji će se osobni podatci obrađivati?

PBF će čuvati podatke iz razredbenog i upisnog postupka, podatke o tijeku vašeg studija i njegovome završetku te korištenoj organiziranoj podršci. Također se obrađuju podatci koji se unose u dopunsku ispravu o studiju. Ove informacije uključuju podatke kao što su vaše ime, adresa, datum rođenja, naziv studija, podatke o uplatama, molbama, ispitima i drugim oblicima vrjednovanja i završetku studija.

Vaši se osobni podatci kreiraju, čuvaju i prenose na siguran način u tiskanom i elektroničkom obliku, uključujući i ISVU. Pristup vašim osobnim podatcima ograničen je na zaposlenike koji imaju legitiman interes za njih u svrhu obavljanja svojih obveza na fakultetu (sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta PBF-a) te je način uporabe podataka definiran.

Uz to, PBF će možda obrađivati neke podatke o vama koje se klasificiraju kao „osjetljivi“ i koji zahtjevaju dodatnu zaštitu (npr. rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji i zdravlju/invaliditetu). Pristup i dijeljnje vaših osobnih osjetljivih podataka pomno se nadzire. Prilikom prikupljanja takvih podataka od vas, dobit ćete i daljnje detalje o njihovoj uporabi.

Koja je svrha i pravni osnov za obradu?

PBF će obrađivati osobne podatke za niz ugovornih, statutornih i javnointeresnih svrha, uključujući:

 • izvedbu studija i administrativnu podršku izvedbi (uključujući zapise o prisutnosti i rezultate vrjednovanja) i dokazivanje akademskih dostignuća
 • gdje je to važno (npr. kod poslijediplomanata) za praćenje, vrjednovanje i potporu istraživačih aktivnosti
 • za administraciju financijskih aspekata našeg odnosa
 • za podršku (IT, sport, knjižnica, studentske organizacije, aktivnosti Jedinice za opće poslove)
 • za omogućavanje prisustovanja na događanjima (sastanci tijela PBF-a, promocija...)
 • za učinkovitu komunikaciju putem e-pošte i telefona
 • za provedbu drugih procesa (postupci etičkog povjerenstva, vanjska i unutarnja vrjednovanja, molbe, žalbe i pritužbe)
 • za izradu izvješća potrebnih PBF-u, Sveučilištu u Zagrebu ili RH.

Za način korištenja osobnih podataka putem usluga podrške koje pruža Sveučilište u Zagrebu posjetite njihove mrežne stranice.

Ako trebamo privolu za specifičnu uporabu vaših osobnih podataka, prikupit ćemo ju u primjereno vrijeme i možete ju povuči bilo kada. Nećemo koristiti vaše osobne podatke za provođenje bilo kojeg automatiziranog donošenja odluke koji na vas može utjecati.

S kime će se moji osobni podatci dijeliti?

Kao što je gore objašnjeno, vaši će se osobni podatci dijeliti sa zaposlenicima sukladno njihovome radnom mjestu. K tome, neki se podatci dijele prema različitim propisima i s drugim organizacijama, uključujući sljedeće:

 • Državni zavod za statistiku
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • Subjekti kod kojih se izvodi praksa
 • Državna tijela (vezano za strane studente) kao što su MUP, Porezna uprava i sl.
 • Partnerske institucije na kojima provedete određeno razdoblje studiranja (ako sudjelujete u studentskoj razmjeni)

Također ćemo potvrđivati autentičnost vaših diploma.

Nekada će se podatci (posebice kod studentske razmjene) prenositi izvan Europskog ekonomskog prostora. Takvi prijenosi potrebni su za provođenje procedure razmjene i provode se s primjerenom zaštitom radi zaštite povjerljivosti i sigurnosti vaših osobnih podataka.

Osim u gore navedenim slučajevima, nećemo objavljivati ili otkrivati vaše osobne podatke drugim osobama ili vanjskim organizacijama, osim na vaše traženje ili uz vašu privolu ili kada je to za vas od vitalnog značaja (npr. u hitnoj situaciji).

Kako će se moji osobni podatci koristiti nakon što diplomiram/doktoriram/dovršim program cjeloživotnog obrazovanja?

Nakon što završite studij/program, vaš osobni dosje čuva se trajno. Za više detalja posjetite ovu stranicu.

Kako mogu pristupiti svojim osobnim podatcima?

Imate pravo pristupiti svojim osobnih podatcima kojima raspolaže PBF. Detalji o tome objavljuju se na ovoj stranici.

Također imate pravo tražiti ispravak bilo koji netočni osobni podatak koji o vama imamo, izbrisati osobni podatak, ograničiti obradu, protiviti se obradi i primiti elektroničku kopiju osobnih podataka koje ste nam u nekome trenutku dali.

Koliko dugo se čuvaju moji osobni podatci?

Čuvamo vaše osobne podatke unutar vašeg studentskog dosjea, trajno.

Informacije o tome koliko se dugo različite vrste podataka čuvaju na PBF-u dostupne su u Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Prehrameno-biotehnološkog fakulteta.

Koga mogu kontaktirati?

Ako imate pitanje o načinu korištenja vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko svoje pravo, molimo pročitajte mrežne stranice o zaštiti podataka. Za daljnju pomoć molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kako se mogu žaliti?

Ako niste zadovoljni s načinom obrade i čuvanja vaših podataka ili našim odgovorom na vaš zahtjev, imate pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Mijenja li se ova mrežna stranica?

Ova je stranica posljednji put izmijenjena u svibnju 2018. Revidira se kada je potrebno, a minimalno jednom godišnje. Sve će se promjene objaviti na ovome mjestu i tome ćete biti obaviješteni putem ove stranice i/ili sustava Merlin.