Kako PBF koristi vaše osobne podatke (za vanjske dionike koji su na neki način povezani s PBF-om)

Što je osobni podatak?

„Osobni podatak” je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Tko će obrađivati moje osobne podatke?

Ovdje objavljenje informacije odnose se na korištenje, dijeljenje i otkrivanje vaših osobnih podataka od strane PBF-a.

Koji će se osobni podatci obrađivati?

PBF će obrađivati podatke potrebne za odgovaranje na vaše upite ili reguliranje našeg međusobnog odnosa, primjerice:

  • kontakte podatke osoba koje nas kontaktiraju s upitima
  • osobne podatke osoba s kojima sklapamo ugovore o vanjskoj suradnji
  • podatke osoba koje zastupaju određenu organizaciju s kojom sklapamo određeni ugovor.

Koja je svrha i pravni osnov za obradu?

PBF će obrađivati podatke isključivo u svrhu reguliranja našeg međusobnog odnosa (sklapanje ugovora) i komunikacije s vama vezane za taj odnos, za odgovore na vaše upute ili za izradu određenih izvješća.

Također možemo koristiti ili otkriti podatke za sljedeće statutarne svrhe ili svrhe javnog interesa:

  • sprječavanje ili otkrivanje prijevare
  • za zadovoljavanje nacionalnih propisa
  • za istraživačke i statističke svrhe (pri čemu se osobni podatci nikada neće objavljivati)

Ako trebamo privolu za specifičnu uporabu vaših osobnih podataka, prikupit ćemo ju u primjereno vrijeme i možete ju povuči bilo kada. Nećemo koristiti vaše osobne podatke za provođenje bilo kojeg automatiziranog donošenja odluke koji na vas može utjecati.

S kime će se moji osobni podatci dijeliti?

Vaši će se osobni podatci dijeliti sa zaposlenicima sukladno njihovome radnom mjestu.

Osim navedenoga, nećemo objavljivati ili otkrivati vaše osobne podatke drugim osobama ili vanjskim organizacijama.

Koliko dugo se čuvaju moji osobni podatci?

Čuvamo vaše osobne podatke koliko je potrebno/dovoljno za ispunjavanje svrhe i sukladno propisima koji se onose na regulaciju i arhiviranje našeg odnosa.

Informacije o tome koliko se dugo različite vrste podataka čuvaju na PBF-u dostupne su u Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Prehrameno-biotehnološkog fakulteta.

Koga mogu kontaktirati?

Ako imate pitanje o načinu korištenja vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko svoje pravo, molimo pročitajte mrežne stranice o zaštiti podataka. Za daljnju pomoć molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kako se mogu žaliti?

Ako niste zadovoljni s načinom obrade i čuvanja vaših podataka ili našim odgovorom na vaš zahtjev, imate pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Mijenja li se ova mrežna stranica?

Ova je stranica posljednji put izmijenjena u svibnju 2018. Revidira se kada je potrebno, a minimalno jednom godišnje.