Kako PBF koristi vaše osobne podatke (za zaposlenike)

Što je osobni podatak?

„Osobni podatak” je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Tko će obrađivati moje osobne podatke?

Ovdje objavljenje informacije odnose se na korištenje, dijeljenje i otkrivanje vaših osobnih podataka od strane PBF-a.

Koji će se osobni podatci obrađivati?

PBF će čuvati podatke koje ste dostavili s prijavom na natječaj/natječaje. Čuvamo sve podatke potrebne za djelovanje ISVU-a i COP-a. Također čuvamo različite administrativne i financijske zapise, podatke o invalidnosti, bračnom stanju, djeci, zdravstvene podatke, podatke o usavršavanjima, nastavnim aktivnostima, znanstvenoj i stručnoj produktivnosti, angažiranosti u društvu, vrjednovanju kvalitete nastave i slično.

Vaši se osobni podatci kreiraju, čuvaju i prenose na siguran način u tiskanom i elektroničkom obliku, uključujući ISVU, COP, internu on-line bazu znanstvenih i stručnih aktivnosti i sl. Pristup vašim osobnim podatcima ograničen je na zaposlenike koji imaju legitiman interes za njih u svrhu obavljanja svojih obveza na fakultetu (sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta PBF-a) te je način uporabe podataka definiran.

Uz to, PBF će možda obrađivati neke informacije o vama koje se klasificiraju kao „osjetljivi“ i koji zahtjevaju dodatnu zaštitu (npr. rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji i zdravlju/invaliditetu). Pristup i dijeljnje vaših osobnih osjetljivih podataka pomno se nadzire. Prilikom prikupljanja takvih podataka od vas, dobit ćete i daljnje detalje o njihovoj uporabi.

Koja je svrha i pravni osnov za obradu?

PBF će obrađivati osobne podatke za niz ugovornih, statutornih i javnointeresnih svrha, uključujući:

 • postupak zapošljavanja i izbora u zvanja
 • podršku u implementaciji mjera vezanih za vaše zdravstveno stanje
 • administriranje plaće, mirovine i ostalih standardnih procedura vezanih za rad
 • postupke vezane za sigurnost i vrjednovanja
 • pružanje podrške (IT, knjižnica, događanja)
 • komuniciranje s vama
 • izradu izvješća potrebnih PBF-u, Sveučilištu u Zagrebu ili tijelima RH (agregirani podatci)

Ako trebamo privolu za specifičnu uporabu vaših osobnih podataka, prikupit ćemo ju u primjereno vrijeme i možete ju povuči bilo kada. Nećemo koristiti vaše osobne podatke za provođenje bilo kojeg automatiziranog donošenja odluke koji na vas može utjecati.

S kime će se moji osobni podatci dijeliti?

Vaši će se osobni podatci dijeliti sa zaposlenicima sukladno njihovome radnom mjestu. K tome, neki se podatci moraju dijeliti sukladno različitim zakonskim osnovama za obradu i s drugim organizacijama, uključujući sljedeće:

 • Sveučilište u Zagrebu
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • partnerske institucije na kojima provedete određeno razdoblje usavršavanja
 • kada je to potrebno, tijela RH, auditori
 • organizacije s kojima ima imamo podugovorenu suradnju
 • organizacije čiji ste vanjski suradnik, ako je to potrebno

Dio osobnih podataka objavljuje se i javno na mrežnim stranicama radi olakšavanja komunikacije, povećanja vidljivosti, zadovoljenja drugih propisa (npr. Zakon o pravu na pristup informacijama) i sl.

Uključujemo vaše osnovne kontaktne podatke na mrežnim stranicama PBF-a, kao i dio podataka o vašoj znanstvenoj i stručnoj i nastavnoj aktivnosti, obnašanju funkcija, uključenosti u tijela PBF-a i slično.

Nekada će se podatci prenositi izvan Europskog ekonomskog prostora. Takvi prijenosi potrebni su za provođenje procedure razmjene i provode se s primjerenom zaštitom radi zaštite povjerljivosti i sigurnosti vaših osobnih podataka.

Osim u gore navedenim slučajevima, nećemo objavljivati ili otkrivati vaše osobne podatke drugim osobama ili vanjskim organizacijama, osim na vaše traženje ili uz vašu privolu ili kada je to za vas od vitalnog značaja (npr. u hitnoj situaciji).

Kako mogu pristupiti svojim osobnim podatcima?

Imate pravo pristupiti svojim osobnih podatcima kojima raspolaže PBF. Detalji o tome objavljuju se na ovoj stranici.

Također imate pravo tražiti ispravak bilo koji netočni osobni podatak koji o vama imamo, izbrisati osobni podatak, ograničiti obradu, protiviti se obradi i primiti elektroničku kopiju osobnih podataka koje ste nam u nekome trenutku dali.

Koliko dugo se čuvaju moji osobni podatci?

Čuvamo vaše osobne podatke unutar vašeg osobnog dosjea, trajno.

Informacije o tome koliko se dugo različite vrste podataka čuvaju na PBF-u dostupne su u Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Prehrameno-biotehnološkog fakulteta.

Koga mogu kontaktirati?

Ako imate pitanje o načinu korištenja vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko svoje pravo, molimo pročitajte mrežne stranice o zaštiti podataka. Za daljnju pomoć molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kako se mogu žaliti?

Ako niste zadovoljni s načinom obrade i čuvanja vaših podataka ili našim odgovorom na vaš zahtjev, imate pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Mijenja li se ova mrežna stranica?

Ova je stranica posljednji put izmijenjena u svibnju 2018. Revidira se kada je potrebno, a minimalno jednom godišnje. Sve će se promjene objaviti na ovome mjestu i tome ćete biti obaviješteni putem ove stranice i/ili sustava Merlin.