Odluka o izmjenama Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća

{* *}