NOVOSTI

SOFTVERI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljen je softver za provjeru autentičnosti: Turnitin.

Licencija omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.

Upute potražite na stranicama Srca, a ukoliko imate kakvo pitanje slobodno se obratite na mail: jvilicic@pbf.hr.

https://www.srce.unizg.hr/spa