ZA DJELATNIKE FAKULTETA

Potvrda o citiranosti i indeksiranosti

Knjižnica izdaje potvrde:

-potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka za izbor u znanstvena zvanja

-potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka za potrebe Državnih i ostalih nagrada ili za potrebe reakreditacije

Znanstvena zastupljenost i citiranost jedan je od parametara vrednovanja znanstvene produktivnosti i njegova odjeka kroz citiranost u relevantnim bazama podataka.Zastupljenost, odnosno indeksiranost znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, za određena znanstvena područja.Citiranost podrazumijeva ukupan broj citata objavljenih radova znanstvenika u citatnim bazama podataka.

Za izdavanje potrvrde na mail jvilicic@pbf.hr poslati popis radova koji se boduju i za koje treba potvrda o citiranosti barem pet radnih dana prije.

Međuknjižnična posudba knjiga i časopisa 

Knjige možete posuđivati iz bilo koje domaće knjižnice, ali i iz knjižnica u inozemstvu. Od stranih knjižnica preporučamo vrlo bogati fond British Library, ali moguće je koristiti i ostale inozemne izvore, najčešće uz posredovanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Posudba se naplaćuje prema važećem cjeniku knjižnice koja građu posuđuje preračunatom u kune po tečaju HNB na dan primitka publikacije.

Pored knjiga mogu se naručiti i fotokopije članaka. Fotokopije naručujemo preko NSK-a te se to naplaćuje prema njihovom važećem cjeniku.

Izdavanje UDK broja (za specijalističke i doktorske radove)

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je opća klasifikacijska shema koja se rabi u knjižnicama cijeloga svijeta. žUDK se sastoji od glavnih i pomoćnih tablica, pomoću kojih se dobiva jedinstveni broj radi lakšeg predmetnog indeksiranja informacija sadržanih u radovima i pretraživanja istih.

Za izdavanje UDK broja potrebno je na mail jvilicic@pbf.hr poslati

  •  Temeljnu dokumentacijsku karticu
  •  Sažetak

Barem pet dana prije uvezivanja rada.

UDK broj šaljem na mail.

Vanjski url: KATALOG KNJIŽNICE

{* *}