Gabrijela Prpić

Gabrijela Prpić

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 274
Email: gprpic@pbf.hr
Email: helpdesk@pbf.hr
Email: tv@pbf.hr
Email: gabrijela.prpic@pbf.unizg.hr

Lokacija: Prizemlje

Predmeti

Konzultacije

Administrator ustanove na sustavu Merlin

Ponedjeljak - petak

11,00-12,00 sati

Ažuriranje fakultetske web stranice - poslati E-mail na helpdesk@pbf.hr i

Ažuriranje fakultetskog TV-a - poslati E-mail na tv@pbf.hr

Životopis