Oslobađanje od plaćanja participacije za diplomski rad

ODLUKA 5FV 2015 - oslobađanje od plaćanja participacije za diplomski rad