Struktura programa i opisi predmeta

Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Godina/
Sem.
Predmet ECTS Satnica
1. / I Fiziologija industrijskih mikroorganizama 6 70
1. / I Imunologija 4 50
1. / I Molekularna biologija 4 45
1. / I Kemija prirodnih spojeva 3 40
1. / I Tehnologija životinjskih i biljnih stanica 4 50
1. / I Izborni A1 9  
 
1. / II Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva 4 50
1. / II Biokemijska analitika 6 75
1. / II Bioinformatika 4 40
1. / II Genetika eukariota 4 49
1. / II Izborni A2 12  
       
2. / III Uvod u diplomski rad 10  
2. / III Izborni A1 i B1* 20  
 
2. / IV Menadžment 5 60
2. / IV Izborni B2 5  
2. / IV Diplomski rad 20  

*Student upisuje najmanje 10 ECTS bodova s liste izbornih predmeta skupine A

Izborni predmeti skupine A1:

Predmet ECTS Satnica
Probiotici i starter kulture 3 39
Toksikologija 3 35
Proteinsko inženjerstvo 2 21
Bakteriologija 3 25
GMO u proizvodnji hrane 3 35
Genetika industrijskih organizama 3 35
Kinetika biotehnoloških procesa 6 75
Osnove bioorganometalne kemije 2 38
Proizvodnja terapeutskih proteina 3 34
Programiranje u bioinformatici 2 25
Osnove tkivnog inženjerstva 2 24

Izborni predmeti skupine A2:

Predmet ECTS Satnica
Ekogenetičke studije 2 24
Mehanizmi evolucije 3 35
Mikologija 3 25
Interakcije molekula i receptora 2 23
Mikrobna ekologija 3 32
Genska terapija 3 35
Fiziologija čovjeka 4 47
Biotransformacije 3 35
Fitoremedijacija 3 35

Izborni predmeti skupine B1*:

Predmet ECTS Satnica
Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu 3 40
Zelena kemija 3 35
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 3 40
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3 39
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3 39
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35

Izborni predmeti skupine B2*:

Predmet ECTS Satnica
Robotika u prehrambenoj industriji 3 40
Senzorika i analitika vina 3 35
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 3 40
Modificirane masti i ulja 3 35
Trajnost upakiranih proizvoda 3 30
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 3 35
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 3 40
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina 4 48
Engleski jezik u struci 4 3 30
Engleski jezik u struci 5 3 30

* Kao izborni predmet skupine B student može upisati bilo koji obavezni predmet drugih studija, bilo koji izborni predmet skupine A ili predmete iz gornje tablice

{* *}