Stručna praksa

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Cilj stručne prakse je stjecanje iskustva i uvid u djelatnosti tvrtki (institucija) koje zapošljavaju magistre inženjere prehrambenog inženjerstva na radnim mjestima za koja je potreban taj profil stručnjaka.  Nadalje, u sklopu stručne prakse, studenti će produbiti znanja vezana uz dio struke kojim se tvrtka (institucija) bavi, kao i razumjeti i spoznati važnost razvijanja poslovne odgovornosti, komunikacijskih vještina i timskog rada što će doprinijeti stjecanju ishoda učenja studija.

U okviru provedbe prakse student će, temeljem definiranog zadatka i uz upute i nadzor mentora u tvrtki (instituciji), obavljati poslove za koje je zadužen. Također, student će trebati samostalno pretražiti i proučiti zakonsku regulativu te stručnu literaturu i različitu stručnu dokumentaciju prema uputama i u dogovoru s mentorom u tvrtki. Rezultate obavljene stručne prakse student će prezentirati mentoru na fakultetu u obliku seminarskog rada, odnosno pisanog izvještaja sa stručne prakse.

 

ISHODI UČENJA:

Nakon izvršene stručne prakse student će moći:

  • samostalno i odgovorno obavljati određene stručne poslove za koje će biti zadužen tijekom stručne prakse.
  • pretražiti stručnu literaturu odnosno zakonsku regulativu
  • primijeniti u praksi zakonske propise
  • voditi potrebne bilješke
  • argumentirano prezentirati određenu stručnu problematiku u pisanom obliku
  • argumentirano zastupati određene stavove i mišljenja

NAPOMENA:

U nastavku opisana procedura stručne prakse odnosi se isključivo na studente diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo kojima je to kolegij propisan studijskim programom. Studenti drugih preddiplomskih i diplomskih studija trebaju u vezi procedure kontaktirati voditelja svog studija.

Nastava

Vrsta nastave

oznaka  naziv   sati
   T        Terenske vježbe  150

        

Uvjeti za dobivanje potpisa

Obavljena stručna praksa i napisan izvještaj.

Način polaganja ispita:      
Pismeno       X
Praktični rad       X

                                                    

                                                                                                   

Temeljem komunikacije sa studentom i uvidom u napisan materijal te kontinuirano praćenje ukupnog angažmana studenta od strane mentora u tvrtki i povremeno od strane mentora na PBF-u, ocjenama od 2-5 ocjenjuje se studentov angažman i rezultat rada. Način ocjenjivanja je sljedeći: ocjena izvrstan ostvaruje za općenito izvrsnu komunikaciju, maksimalno zalaganje studenta, zainteresirano, pažljivo i odgovorno obavljanje definiranih zadataka, disciplinirano, poslovno-odgovorno ponašanje i jasno, pregledno i usredotočeno napisan seminarski rad sa svim potrebnim podacima. Svaka niža ocjena predstavlja gradaciju odstupanja od gornjeg opisa ocjene izvrstan.

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 578  Upute za stručnu praksu 577,26 kB 27.07.2018. 15:01
Broj preuzimanja: 805  Obrasci za stručnu praksu 639,11 kB 27.07.2018. 15:02

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano