Pravo na povrat troškova obrane doktorske disertacije

Poštovani,

 obavještavamo vas da sukladno članku 29. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) svi zaposlenici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u suradničkom, stručnom i nastavnom zvanju i na radnom mjestu imaju pravo na povrat troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 3.500,00 kuna.

Pravo na povrat troškova obrane doktorske disertacije, zaposlenik stječe obranom doktorske disertacije, a troškovi se dokazuju računima koji glase na ime i prezime zaposlenika.

 

Račune je potrebno dostaviti voditeljici ljudskih resursa Marini Čekolj, dipl. iur., u sobu P 05 ili na e-mail: mcekolj@pbf.hr

 

U nastavku objavljujemo poveznicu na Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019).

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_9_204.html