Opći dio

Opći podaci o studiju

Naziv studija

Poslijediplomski specijalistički studij: "Kvaliteta i sigurnost hrane"

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti (4.00.)

Znanstveno polje: Prehrambena tehnologija (4.05.)

Grana: Osiguranje kvalitete (4.05.05.)

Nositelj studija (sveučilište-predlagač) i izvođač studija (sastavnica koja izvodi ili koordinira izvođenje studija)

Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, a izvođač studija je Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički studij traje 18 mjeseci odnosno tri semestra.

Uvjeti upisa na studij

Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski (stari program) ili diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicinskih, prirodnih znanosti i drugih znanosti na zagrebačkom ili nekom drugom sveučilištu u zemlji i inozemstvu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Polaznik bi završetkom studija stekao sljedeće kompetencije:

 • potrebna znanja (tehnološka, analitička, zakonska) za prepoznavanje, analizu i razumijevanje faktora koji utječu na sigurnost i kvalitetu proizvoda u proizvodnom lancu te za očuvanje kvalitete i sigurnosti hrane u proizvodnom lancu
 • razumjeti čimbenike koji se odnose na procjenu i kontrolu rizika od patogena i tvari koje zagađuju hranu, a utječu na ljudsko zdravlje
 • imati saznanje od agencija uključenih u nadzor i kontrolu zaraznih bolesti i biti u mogućnosti poduzeti istraživanja vezana uz slučajeve trovanja hranom
 • biti upoznati sa znanjem, vještinama i stavovima potrebnima za ocjenu sigurnosti i higijene u cijelom proizvodnom lancu
 • poznavanje zakonodavnih odredbi s obzirom na sigurnost i higijenu hrane u Hrvatskoj i uvažavanje usporedivih zakonskih odredbi u svijetu
 • uvažavanje socijalnih i drugih čimbenika koji kod ljudi utječu na povezanost zdravstvenih smetnji s prehranom
 • imati saznanja o abnormalnim i patološkim okolnostima koje utječu na hranu životinja, a naročito o onima koje su prenosive na ljude
 • biti u mogućnosti procijeniti utjecaj rasta, žetve (berbe), skladištenja i čimbenika prerade na sigurnost i kvalitetu određenih skupina prehrambenih proizvoda
 • razumjeti ocjenu i značajke kontrole tehnologije moderne proizvodnje hrane i industrije ambalaže
 • biti u mogućnosti procijeniti utjecaje odabranih aditiva i zagađivača hrane
 • imati saznanja o zakonodavnim odredbama koje se odnose na deklariranje hrane, sastav, aditive, proizvodnju, obradu i ambalažu.

Akademski naziv koji se stječe završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija

Nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist odn. sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane.