Upis u naredni semestar/godinu

UPIS U ZIMSKI SEMESTAR ZA AKAD. GOD. 2018./2019.

pbf

 

 

UPISI U ZIMSKI SEMESTAR ZA II. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA  OBAVLJAT ĆE SEOD 5. DO 19. RUJNA 2018.

A UPISI ZA TREĆU GODINU PREDDIPLOMSKOG I II. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJAOBAVLJATI ĆE SE OD 5. DO 25. RUJNA 2018

 

Za redoviti upis u II. godinu potrebno je ostvariti najmanje 50 ECTS-a. Za redoviti upis u III. godinu studija potrebno je ostvariti najmanje 110 ECTS-a. Sve ostalo se upisuje kao ponavljanje godine bez obzira da li se upisuju predmeti s više godine."Parcijala" znači ponavljanje godine. Plaćaju se predmeti koji se ponovo upisuju. 1 ECTS BOD IZNOSI 140,00 KN.

Ako je u ak. god. 2017./2018. položeno manje od 30 ECTS-a plaća se participacija u iznosu od 8400,00 kn (dvije rate: 4400,00 odmah prilikom upisa i 4000,00 do kraja 2018). Studenti koji upisuju ʺapsolventsku godinuʺ dužni su predati molbu prodekanu za nastavu.

 

ZA UPIS JE POTREBNO:

 1. PROVJERITI NA STUDOMATU JESU LI UPISANE SVE OCJENE POLOŽENIH PREDMETA; UKOLIKO NISU, JAVITI SE NOSITELJU PREDMETA
 2. UPISATI SE NA STUDOMATU
 3. ISPUNITI UPISNI LIST (preuzeti na referadi)
 4. UPLATITI 250,00 kn ZA TROŠKOVE UPISANA IBAN PBF-a BROJ: HR6623600001101209724, POZIV NA BROJ: 4-1-9000
 5. STUDENTI  KOJI SU U AK.GOD. 2017./2018. OSTVARILI  55 I VIŠE ECTS  BODOVA, NE SUDJELUJU U PARTICIPACIJI ŠKOLARINE ZA AK. GOD. 2018./2019. (TE TROŠKOVE PODMIRUJE MZO)
 6. UPLATITI PARTICIPACIJU ŠKOLARINENA IBAN PBF-a BROJ: HR6623600001101209724 POZIV NA BROJ: OIB STUDENTA
 7. SKLOPITI UGOVOR KOD MAJE ŽMIKIĆ U TAJNIŠTVU FAKULTETA

 

NA REFERADU PREDATI:

 1. ISPUNJEN UPISNI LIST
 2. DOKAZ O UPLATI  ZA UPIS O UPLAĆENOM  IZNOSU OD 250,00 kn
 3. POTPISAN UGOVOR NA UVID (ukoliko je bilo potrebe za istim)
 4. RJEŠENU MOLBU (ukoliko je bilo potrebe za istom)
 5. INDEKS

 

OVJEREN INDEKS STUDENT MOŽE PREUZETI U REFERADI SEDMI DAN NAKON PREDAJE MATERIJALA

 

MOLBE STUDENATA (obrazac preuzeti na referadi ) PRODEKANU ZA NASTAVU PREDAJU SE U PISARNICI FAKULTETA. RJEŠENU MOLBU PODIŽU U STUDENTSKOJ REFERADI.

 

Nastava za II. godinu počinje 24. rujna 2018. a nastava za III. godinu i diplomske studije počinje 1. listopada 2018.