Upis u naredni semestar/godinu

 

pbf za ldap

 UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA AKAD. GOD. 2018./2019.

OBAVLJAT ĆE SE ZA 2. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

od 11. -  21. veljače 2019.

A ZA SVE OSTALE GODINE PREDDIPLOMSKIH  I DIPLOMSKIH STUDIJA

14. - 21. veljače i od 25.  - 28. veljače 2019.

ZA UPIS JE POTREBNO:

  • ISPUNITI UPISNI LIST (REFERADA)
  • UPISATI SE NA STUDOMATU        
  • INDEKS I ISPUNJEN UPISNI LIST PREDATI U REFERADU  
  • OVJEREN INDEKS STUDENT PODIŽE U REFERADI 7 DANA OD PREDAJE

Napominjemo, ukoliko nisu podmireni troškovi participacije iz Ugovora potpisanog za zimski semestar akad. god. 2018./2019. upis ljetnog semestra neće biti moguć.

Nastava u ljetnom semestru počinje:

- za I god. preddiplomskih studija                                                     18.02.2019.

- za II god. preddiplomskih studija                                                    25.02.2019.

- za III god. preddiplomskih i za diplomske studije                          04.03.2019.

Ispitni tjedni:

- za I god. preddiplomskih studija 8. - 19.04.2019.

- za II god. preddiplomskih studija 15. - 29.04.2019.

Završetak ljetnog semestra: 14.6.2019.

Ljetni ispitni rok: 17.6. - 28.7.2019.

Jesenski ispitni rok: 2.8. - 20.9.2019.