Upis u naredni semestar/godinu

UPIS U ZIMSKI SEMESTAR ZA AKAD. GOD. 2017./2018.

 

 

pbf

Zagreb, 1. rujna 2017.

 UPISI U ZIMSKI SEMESTAR ZA II GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA OBAVLJAT ĆE SE OD 6. DO 20. rujna 2017. A UPISI ZA TREĆU GODINU PREDDIPLOMSKOG I II GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA OBAVLJATI ĆE SE OD 6. DO 26. rujna 2017 

 

  • Za redoviti upis u  II godinu potrebno je ostvariti najmanje 50 ECTS-a.
  • Za redoviti upis u III godinu studija potrebno je ostvariti najmanje 110 ECTS-a. Sve ostalo se upisuje ponavljanje godine bez obzira da li se upisuju predmeti s više godine."Parcijala" znači ponavljanje godine.
  • Plaćaju se predmeti koji se ponovo upisuju. 1 ECTS BOD IZNOSI 140,00 KN.
  • Ako je u 2016/2017. položeno manje od 30 ECTS-a plaća se participacija u iznosu od 8400,00kn ( dvije rate : 4400,00 odmah prilikom upisa i 4000,00 do kraja 2017.).
  • Studenti koji upisuju ʺapsolventsku godinuʺ dužni su predati zamolbu prodekanu za nastavu.

ZA UPIS JE POTREBNO:

1.PROVJERITI NA STUDOMATU JESU LI UPISANE SVE OCJENE

   POLOŽENIH PREDMETA UKOLIKO NISU, JAVITI SE KORDINATORU

   MODULA. U INDEKS UPISATI ECTS-e KOD POLOŽENIH ISPITA.

2. UPISATI SE NA STUDOMATU

3. ISPUNITI UPISNI LIST ( preuzeti na referadi )

4. UPLATITI 250,00 kn ZA TROŠKOVE UPISANA IBAN PBF-a

BROJ: HR6623600001101209724, POZIV NA BROJ: 4-1-9000

5. STUDENTI  KOJI SU U AKAD.GOD. 2016/2017. OSTVARILI  55 I VIŠE   

    ECTS  BODOVA, NE SUDJELUJU U PARTICIPACIJI ŠKOLARINE ZA

    AKAD. GOD. 2017/2018. (TE TROŠKOVE PODMIRUJE MZOŠ)

6. UPLATITI PARTICIPACIJU ŠKOLARINE NA IBAN PBF-a BROJ:

     HR6623600001101209724 POZIV NA BROJ: OIB STUDENTA

SKLOPITI UGOVOR KOD GĐICE. MAJE ŽMIKIĆ U TAJNIŠTVU FAKULTETA

7. NA REFERADU PREDATI:

a/ ISPUNJEN UPISNI LIST

b/ DOKAZ O UPLATI  ZA UPIS O UPLAĆENOM  IZNOSU OD 250,00 kn

c/ POTPISAN UGOVOR NA UVID (ukoliko je bilo potrebe za istim)

d/ RJEŠENU ZAMOLBU (ukoliko je bilo potrebe za istom)

e/ INDEKS

OVJEREN INDEKS STUDENT PODIŽE PREUZETI U REFERADI SEDMI DAN NAKON PREDAJE MATERIJALA.

 

ZAMOLBE STUDENATA ( preuzeti na referadi ) PRODEKANU ZA NASTAVU PREDAJU SE U PISARNICI FAKULTETA. RJEŠENU ZAMOLBU PODIŽU U STUDENTSKOJ REFERADI.

 

Nastava za II godinu počinje 25. rujna 2017. a nastava za III godinu i diplomske studije počinje 2. listopada 2017.