Privremena rang lista uspješnosti za upis u diplomske studije u ak. god. 2022./2023.

Privremena rang lista uspješnosti za upis u diplomske studije u ak. god. 2022./2023.
23.09.2022.

i obavijest o prozivci i upisima u I. godinu diplomskih studija za ak. god. 2022./2023.

Prigovor na razredbeni postupak može se podnijeti u roku od 24 sata od ove objave.

Prehrambeno inženjerstvo

Upravljanje sigurnošću hrane

Bioprocesno inženjerstvo

Molekularna biotehnologija

Nutricionizam

{* *}