UPUTE KANDIDATU za pripremu materijala za izbor u RED. PROF. TRAJNO 2019